Lombardo taisyklės

 1. Lombardas teikia asmenims paskolas už įvairų įkeistą turtą;
 2. Paskola suteikiama vienam mėnesiui. Sumokėjus palūkanas, paskolą galima pratęsti;
 3. Palūkanos priklauso nuo paskolos sumos dydžio.Už daiktų saugojimą papildomas mokestis neimamas;
 4. Pasibaigus saugojimo biliete nurodytam terminui suteikiama 1 lengvatinė savaitė išpirkti įkeistą daiktą. Už šį laiką Klientas privalo papildomai sumokėti 25% palūkanų, skaičiuojant nuo paskolos sumos;
 5. Įkeitimo metu išduodama paskola už įkeistą turtą turi būti ne didesnė, kaip 70% nuo įkainavimo sumos;
 6. Lombardas įkeistą turtą gražina tik tuomet, kai visiškai padengiamos Lombardui priklausančios įmokos;
 7. Paskolų procentai nustatomi mėnesiniais. Laikoma, kad mėnuo turi 30 dienų;
 8. Nustatytu laiku nepadengus paskolos, išduotos įkeitus turtą, arba jos nepratęsus, Lombardas dar privalo 30 dienų saugoti turtą. Jeigu ir šiam terminui praėjus Klientasneatsiskaito, Lombardas įkeistą turtą parduoda;
 9. Lombardas, praradęs saugomą arba įkeistą turtą, gražina savininkui jo vertę pagal įkainavimą, nurodytą įkeitimo biliete, atskaičiavus išlaidas ir palūkanas;
 10. Atiduotas į Lombardą įkeistas turtas be savininko sutikimo gali būti paimtas tik įstatymo nustatyta tvarka;
 11. Pasibaigus lengvatiniam terminui, įkeistas daiktas pereina Lombardo nuosavybėn;
 12. Kilusius tarp Lombardo ir Kliento ginčus sprendžia teismas;
 13. Užstatai priimami iš ne jaunesnių, kaip 18 metų asmenų, pateikus pasą arba tapatybės kortelę;
 14. Klientui mirus, turtas gražinamas paveldėtojui tik pagal notariškai patvirtintą paveldėjimo liudijimą;
 15. Saugojimo bilietas išduodamas daikto pateikėjo vardu. Įteikėjas privalo nedelsiant pranešti apie netikslius įrašus šiame biliete. Perduodant vardinį bilietą kitam asmeniui, suteikiant teisę atsiimti įkeistą daiktą, leidžiama tik sudarant notariškai patvirtintą įgaliojimo sutartį. Pametus paskolos bilietą, nedelsiant raštu pranešti Lombardui. Remiantis tokiu pareiškimu ir nurodžius bilieto numerį, išduodamas pamestojo bilieto dublikatas;
 16. Išperkant turtą, Klientas pateikia pasą arba tapatybės kortelę ir paskolos bilietą;
 17. Lito devalvavimo atveju arba dėl kitos priežasties sumažėjus lito vertei euro atžvilgiu, visos numatytos sumos ir mokėjimai, kurie nėra sumokėti oficialaus kurso (santykio) pasikeitimo dieną, turi būti perskaičiuojami taip, kad perskaičiuota suma atitiktų tą pačią eurų sumą. Jei bazinė valiuta, su kuria susietas litas keičiama, tai priėmėjas turi teisę teisingai pakeisti bazinę valiutą ir jos santykį su litu.

 

 

Palūkanų normos
Suma, Lt Mėn. palūkanos, % Dienos palūkanos, % Pastabos
10 - 500 18 0.6 Atsiskaitinėjant anksčiau ar vėliau nustatyto termino, palūkanos skaičiuojamos pagal dienų skaičių.
500 - 1000 15 0.50 Atsiskaitinėjant anksčiau ar vėliau nustatyto termino, palūkanos skaičiuojamos pagal dienų skaičių.
1000 - 3000 13 0.43 Atsiskaitinėjant anksčiau ar vėliau nustatyto termino, palūkanos skaičiuojamos pagal dienų skaičių

 

 

 585 prabos 1gr. aukso kaina – 28,00Lt

Išsirinkite datas ir užsisakyktie nakvynę dabar!